Hot News :
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวศิริลักษณ์ แสนทวีสุข

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวอรอนงค์ แก้วกัญญา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

วัชราภรณ์ ดาวแก้ว

ครู

นางสาวไพรัตน์ กาญจนะวงค์

ครู

นางวราภรณ์ พาประจง

ครู

นางสาวสุธาทิพย์ กาคำผุย

ครู

ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ/คนงานทั่วไป

นางสาวศิวิไล นิลเกษ

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวนันท์นภัส จันมีรชานัตธุ์

ผู้ช่วยนักสันทนาการ

นางกมลทิพย์ เพชรเลื่อน

ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

นางอุไรย์ หลอดแก้ว

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสาวสุนิษา คำศรีสุข

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

บริการออนไลน์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ