เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.142-14 สายเหรียญทอง ซอย 2 บ้านเหรียญทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนผึ้ง กว้าง 7.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,060.00 ตารางเมตร

วันศุกร์, 03 มีนาคม 2566 18:52

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.142-14 สายเหรียญทอง ซอย 2 บ้านเหรียญทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนผึ้ง กว้าง 7.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,060.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.142-14 สายเหรียญทอง ซอย 2 บ้านเหรียญทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนผึ้ง กว้าง 7.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,060.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,241,062.59 บาท (สี่ล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกสิบสองบาทห้าสิบเก้าสตางค์)

บริการออนไลน์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ